Aktualizacja Roadmapy

Zakutalizowaliśmy właśnie roadmapę projektu POL!
Sprawdź najnowszą wersję i plany:
https://pol.world/roadmapa/

W najbliższym czasie pojawi się sporo nowych informacji
Zapraszamy do udziału w POL ICO!

EUR / PLN